Imprezy masowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CYFROWE STUDIO FOTOGRAFICZNE MONIKA SZYSZKA, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 25A (26-020 Chmielnik ul. Rynek 9),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub w wypadku zamówienia zdjęć przez 6 lat od momentu zamówienia
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością udostępnienia zdjęć z wydarzenia.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępnienia zdjęć z wydarzenia oraz realizacji zamówienia.